Chương Trình Giới Thiệu Khách Hàng Nhận Ngay Ưu Đãi

FPT Hòa Bình triển khai chính sách ưu đãi ” Chương Trình Giới Thiệu Bạn Bè ” để chi ân tới khách hàng giới thiệu và được giới thiệu sử dụng dịch vụ Internet và truyền hình fpt .

NỘI DUNG TRƯƠNG TRÌNH

 • ĐỊNH NGHĨA
 1. Người giới thiệu : Là khách hàng chủ Hợp Đồng sử dụng dịch vụ Internet hoặc đồng thời cả Internet và Truyền Hình FPT.
 2. Người được giới thiệu : Là khách hàng chưa sử dụng dịch vụ Internet hoặc đồng thời cả Internet và Truyền Hình FPT. – Không phải là người được giới thiệu.
 3. Mã giới thiệu: Là duy nhất, được gắn với 01 hợp đồng. Người giới thiệu được cấp 01 mã giới thiệu cho 01 hợp đồng.
 • CÁCH LẤY MÃ GIỚI THIỆU
 1. Truy cập Member https://fpt.vn/member/vi/referral#/ hoặc vào ứng dụng Hi Fpt
 2. Các bước lấy mã giới thiệu qua Hifpt

Bước 1 : Truy cập ứng dụng Hi FPT trên điện thoại và ấn vào phần giới thiệu bạn bè:

Bước 2 : Bạn sẽ nhìn thấy mã giới thiệu được FPT cung cấp ( Mã có 9 Ký Tự )

 • CÁCH GIỚI THIỆU BẠN BÈ, NGƯỜI THÂN
 1. Người giới thiệu: Được thông báo ưu đãi về chương trình thông qua trang Member FPT hoặc qua ứng dụng Hi Fpt. Sau khi khách hàng nhận được mã giới thiệu, người giới thiệu có thể gửi mã giới thiệu tới bạn bè, người thân thông qua Facebook,SMS,Zalo hoặc các kênh tương tự . Có nhu cầu sử dụng dịch vụ internet và truyền hình fpt . Mỗi lần người được giới thiệu nhập mã giới thiệu thành công, người giới thiệu sẽ được ghi nhận là một lần được hưởng ưu đãi từ chương trình.
 2. Người được giới thiệu: Sau khi nhận được mã giới thiệu qua kênh đăng ký Online hoặc qua kênh Mobisale của nhân viên kinh doanh FPT Telecom.
 • ĐỊNH NGHĨA MỘT LẦN GIỚI THIỆU DỊCH VỤ THÀNH CÔNG
 1. Người giới thiệu: sẽ được xác nhận một lần giới thiệu thành công, sau khi người được giới thiệu bắt đầu sử dụng dịch vụ Internet hoặc đồng thời cả hai dịch vụ Internet và Truyền Hình.
 2. Điều kiện áp dụng:
  1. Thời gian sử dụng mã giới thiệu : Mã giới thiệu có thời hạn sử dụng được quy định theo từng chương trình ưu đãi cụ thể.
  2. Ưu đãi chương trình giới thiệu bạn bè được áp dụng đồng thời với cả ưu đãi hiện hành của FPT Telecom Hòa Bình.
 • CÁCH THỨC NHẬN THƯỞNG
 1. Người giới thiệu sẽ được công bố cộng dồn ưu đãi cước nếu giới thiệu thành công hoặc nhiều hơn 01 lần. Người giới thiệu sẽ nhận được thông báo về mỗi lần giới thiệu thành công thông qua Member FPT hoặc Hi FPT.
 2. Người được giới thiệu trả sau: Giá trị tối đa khách hàng được hưởng trong một lần là toàn bộ 01 tháng cước dịch vụ Internet và truyền hình ( nếu có ) khách hàng đang sử dụng. Nếu ưu đãi cộng dồn nhiều hơn giá trị hóa đơn cước lần thanh toán gần nhất thì sẽ được trừ dần vào lần thanh toán cước tiếp theo của khách hàng.
 3. Người giới thiệu trả trước: Giá trị ưu đãi sẽ được cộng thêm vào tổng tiền trả trước còn lại của khách hàng.
 4. Người được giới thiệu: Sau khi sử dụng mã giới thiệu sẽ trừ trực tiếp vào hóa đơn cước đầu tiên.

SẢN PHẨM FPT TELECOM

Leave a Comment